Авангард Персонал Консултинг

Бизнес системата на „Авангард Персонал Консултинг” предлага онлайн възможности за намиране на работа, търсене на служители и гъвкави съвременни методи за обучение в зависимост от индивидуалните нужди на клиента. Заложената система за управление на съдържанието позволява адекватното обслужване на клиенти, предоставянето на качествени услуги в областта на човешките ресурси, както и да поддържа онлайн представянето си в актуално състояние.

Клиент: Авангард Персонал Консултинг

Бранш: Човешки ресурси

Етап: онлайн

Виж проекта