Distribusha

За достигане до своите клиенти и в интернет пространството, транспортна компания Distribusha се довери на екипът на iConcept при изграждане на своята интернет визитка. При разработването й е използван изчистен дизайн, предоставящ бърз достъп до най-важната за потребителите информация, а именно услугите, предлагани от компанията.

Клиент: Distribusha Ltd.

Бранш: Транспорт и логистика

Етап: онлайн

Виж проекта