Distribusha Removals

При представяне на направлението за пренасяне на мебели и багаж на Distribusha Ltd. е акцентирано върху основните дейности на компанията. Приложението дава възможност на потребителя да резервира определен брой работници и транспортни средства за съответен ден и час, което улеснява клиента при планиране на дейността.

Клиент: Distribusha Ltd.

Бранш: Транспорт и логистика

Етап: онлайн

Виж проекта