Royal Domestics

Интернет представянето на „Royal Domestics”, компания работеща в сферата на обслужването със седалище Лондон, представлява интернет визитка на компанията. Приложението предоставя бърз достъп на потребителите до информация, свързана с предлаганите услуги. Благодарение на интегрираната система за управление на съдържанието, клиентът има възможност да поддържа информацията актуална и с помощта на специално разработен модул за обратна връзка да получава запитвания, да изпраща ваучери за отстъпка и друга полезна информация към своите клиенти.

Клиент: Royal Domestics Ltd.

Бранш: Услуги

Етап: офлайн

Виж проекта