Уеб дизайн

Корпоративен уеб сайт

Ако се нуждаете да представите вашата компания в интернет пространството, да кажете на потенциалните си клиенти кои сте вие и в кои области можете да сте им полезни, това е решението за вас. Изграждането на корпоративен уеб сайт е част от корпоративната идентичност на всяка една компания.

Презентационен уеб сайт

Ако желаете да подчертаете предимствата на продукт или услуга, предлагани от вашата компания и целта ви е той/тя да достигне до възможно най-голям брой потребители в интернет, то изборът на презентационен уеб сайт, акцентиращ върху бранда е точното решение.

Интерактивен уеб сайт

Вие сте компания с разчупено мислене и нестандартни идеи, желаеща да се отличи в интернет пространството с интерактивно присъствие чрез уеб сайт, изпълнен с анимации, аудио, видео, игри и пр. Решението е създаването на интерактивен уеб сайт, съответстващ най-точно на вашата визия.

Онлайн каталог

Делът на броят потребители предпочитащи онлайн пред офлайн формата на каталог значително расте през последното десетилетие. Бързината и удобството, които дава онлайн формата, както и спестяването на значителни разходи за печат и диструбуция са основните предимства, от които бихте могли да се възползвате и вие чрез изборът на продукта онлайн каталог.

Електронен магазин

Ако имате потребност да разширите бизнеса си, залагайки на директните продажби в интернет, изборът на проект от типа „Електронен магазин” е решението за вас. Това е начинът да достигнете до по-голям брой клиенти с минимални средства и усилия и да съкратите разходите си по пласмент и дистрибуция, предлагайки на своите клиенти непрекъснато голям асортимент от продукти.

От гледна точка на функционалността, уеб страниците могат да бъдат:

  • Статични – страници със съдържание, което не може да се променя автоматично, а единствено от програмист.
  • Динамични – страници със съдържание, което може да се променя от административната част на проекта от оторизирани лица на вашата компания, които не е необходимо да притежават специални умения в областите дизайн и програмиране.

Изготвянето на вашият интернет проект ще премине през следните етапи:

  • Изготвяне на задания (функционално, техническо, маркетингово и пр.)
  • Разработване на графичен дизайн и одобрение
  • Разработване на функционалността на проекта
  • Попълване на съдържанието (предоставено от клиента), тестване и стартиране на официален адрес

Екипът на iConcept ООД. е готов да ви изслуша и отговори на вашите въпроси. Специалистите, работещи по вашите проектите са в състояние във всеки един момент да ви предложат адекватни решения, отговарящи на вашите бизнес цели.

Споделете с нас идеи си, за да ги превърнем в реалност.

Екипите от специалисти на iConcept ООД. непрекъснато усъвършенстват своите познания и умения, за да са в крак с най-новите технологии използвани в интернет. Благодарение на изградените стандарти за работа, ние гарантираме на своите клиенти безотказната работа на техните проекти в интернет.

Практиката показва, че не винаги завършването на един проект означава напълно преустановяване на работата по него. Много често след това се налага да се добавят нови модули и функционалности, в резултат на възникване на нови потребности за бизнеса на нашите клиенти. В тази връзка вие можете да се обърнете отново към нас във всеки един момент след приключване на проекта.

iConcept ООД. осигурява безплатно гаранционно обслужване в рамките на един месец* след приемане на проекта, при възникване на грешки в проекта по вина на разработчика. След изтичане на гаранционния период iConcept ООД. изготвя отделно предложение за поддръжка в зависимост от конкретните нужди на клиента.

*Безплатното гаранционно обслужване е валидно в случайте, когато проекта на клиента се поддържа на сървър на iConcept ООД. и/или недобросъвестни лица нямат достъп до файлове и кода на проекта.